Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ˈprɛ.ʃɜː]

Danh từSửa đổi

pressure /ˈprɛ.ʃɜː/

 1. Sức ép, áp lực ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), áp suất.
  atmospheric pressure — áp suất quyển khí
  low pressure — áp suất thấp
  under the pressure of public opinion — dưới sức ép của dư luận quần chúng
  to bring pressure to bear upon somebody; to put pressure upon somebody — (nghĩa bóng) dùng sức ép đối với ai
 2. Sự đè nặng, sự ép buộc, sự thúc bách; cảnh quẩn bách.
  financial pressure — tài chính quẩn bách
 3. Sự vội vã, sự cấp bách, sự gấp, sự khẩn cấp.
  write hastily and under pressure — viết vội vã trong hoàn cảnh cấp bách; bị ép buộc phải viết vội vã
 4. (Điện học) Ứng suất.

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi