Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fa̰ːn˧˩˧ ʨiəw˧˥faːŋ˧˩˨ ʨiə̰w˩˧faːŋ˨˩˦ ʨiəw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
faːn˧˩ ʨiəw˩˩fa̰ːʔn˧˩ ʨiə̰w˩˧

Từ nguyên

sửa
Phản: trở về chỗ ; chiếu: soi sáng

Động từ

sửa

phản chiếu

  1. Nói ánh sáng được chiếu hắt lại.
    Tấm gương treo trên tường đã phản chiếu ánh sáng ngọn đèn điện.
  2. Gợi lại một hình ảnh một cách trung thực.
    Phong trào Phục Hưng của các nước Tây Âu (thế kỉ XV - XVI) là gì, nếu không phải là gương phản chiếu sự sống mãnh liệt của xã hội Tây Âu lúc bấy giờ. (Trường Chinh)

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa