Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fa̰ːn˧˩˧ ʨiəw˧˥faːŋ˧˩˨ ʨiə̰w˩˧faːŋ˨˩˦ ʨiəw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
faːn˧˩ ʨiəw˩˩fa̰ːʔn˧˩ ʨiə̰w˩˧

Từ nguyên sửa

Phản: trở về chỗ ; chiếu: soi sáng

Động từ sửa

phản chiếu

  1. Nói ánh sáng được chiếu hắt lại.
    Tấm gương treo trên tường đã phản chiếu ánh sáng ngọn đèn điện.
  2. Gợi lại một hình ảnh một cách trung thực.
    Phong trào Phục Hưng của các nước Tây Âu (thế kỉ XV - XVI) là gì, nếu không phải là gương phản chiếu sự sống mãnh liệt của xã hội Tây Âu lúc bấy giờ. (Trường Chinh)

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa