Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

pee /ˈpi/

  1. (Thông tục) Sự đi đái, sự đi giải, sự đi tiểu.

Nội động từSửa đổi

pee nội động từ /ˈpi/

  1. (Thông tục) Đi đái, đi giải, đi tiểu.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi