Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ni˧˧ təː˧˧ni˧˥ təː˧˥ni˧˧ təː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ni˧˥ təː˧˥ni˧˥˧ təː˧˥˧


Danh từ

sửa

nitơ

  1. (Hóa học) Khí không màu và không mùi, chiếm bốn phần năm thể tích của không khí, không duy trì sự cháy.
    Khí nitơ chiếm 78% không khí.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa