Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋɔʔɔj˧˥ŋɔj˧˩˨ŋɔj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋɔ̰j˩˧ŋɔj˧˩ŋɔ̰j˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

ngõi

  1. Mong ngóng (thtục).
    Ăn hết rồi, còn ngõi gì nữa.

Tham khảo sửa