Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋwɛ˧˧ŋwɛ˧˥ŋwɛ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋwɛ˧˥ŋwɛ˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

ngoe

  1. Cẳng con cua.
  2. Tiếng khóc của trẻ mới đẻ.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa