Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋwaj˧˥ŋwa̰j˩˧ŋwaj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋwaj˩˩ŋwa̰j˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

ngoáy

  1. Thò một vật vào một lỗ sâu rồi xoáy tròn để lấy một cái gì ra.
    Ngoáy tai.
    Ngoáy mũi.
  2. Viết thật nhanh.
    Ngoáy một bài báo.

Tham khảo sửa