Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋwa̰j˧˩˧ŋwaj˧˩˨ŋwaj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋwaj˧˩ŋwa̰ʔj˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

ngoảy

  1. Quay đigiận dỗi.
    Tức mình, ai hỏi cũng ngoảy.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa