Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋut˧˥ŋṵk˩˧ŋuk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋut˩˩ŋṵt˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ sửa

ngút

  1. Bốc lên cao.
    Khói ngút.

Tham khảo sửa