Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
no̤m˨˩nom˧˧nom˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nom˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

nồm

  1. Nói gió từ phương Đông-Nam thổi lại.
  2. Ẩm thấpgió nồm.
    Trời nồm.

Tham khảo sửa