Tiếng Quan Thoại

sửa

Chuyển tự

sửa

Liên từ

sửa

如果

  1. nếu, nếu như, nếu mà.
    如果这样决定,我就没话可说 - nếu như anh đã quyết định như vậy, tôi chẳng còn gì để nói.
    如果真的需要什么理由,多少都不 - nếu cần lấy lí do gì, bao nhiêu cũng không đủ.

Dịch

sửa