Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋwɛw˧˥ŋwɛ̰w˩˧ŋwɛw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋwɛw˩˩ŋwɛ̰w˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

ngoéo

  1. Móc, quèo.
    Ngoéo chân cho ngã.

Tham khảo sửa