Tiếng Bồ Đào NhaSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Latinh māter (“mẹ, má”).

Danh từSửa đổi

madre

  1. Bà xơ, nữ tu sĩ, ni cô.

Tiếng Bồ Đào Nha cổSửa đổi

Danh từSửa đổi

madre gc

  1. Mẹ, mẹ đẻ.

Tiếng GaliciaSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Latinh māter.

Danh từSửa đổi

madre gc (số nhiều madres)

  1. Mẹ, mẹ đẻ.

Tiếng TagalogSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

madre (số nhiều mga madre)

  1. Bà xơ, nữ tu sĩ, ni cô.

Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Latinh māter.

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
madre madres

madre gc

  1. Mẹ, mẹ đẻ.
  2. Nguồn gốc, nguyên nhân; mẹ (nghĩa bóng).
  3. (Tôn giáo) Mẹ.
  4. Nguyên nhân, nguyên do, căn nguyên.
  5. (  Mexico, thông tục) Cái, thứ, vật (dùng để chỉ cái gì người ta chợt quên đi hoặc không biết gọi tên thế nào).

Đồng nghĩaSửa đổi

mẹ
nguyên nhân
cái

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Từ liên hệSửa đổi

mẹ
mẹ (tôn giáo)

Tiếng ÝSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

madre gc (số nhiều madri)

  1. Mẹ, mẹ đẻ.

Từ liên hệSửa đổi

Từ đảo chữSửa đổi