Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

lifted

  1. Quá khứphân từ quá khứ của lift.

Chia động từSửa đổi