Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

lifts

  1. Động từ lift chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi