Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
liəm˧˧liəm˧˥liəm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
liəm˧˥liəm˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

liêm

  1. Đức tính trong sạch, không tham của người khác, không tơ hào của công.

Tham khảo

sửa