Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xḭʔt˨˩kʰḭt˨˨kʰɨt˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xit˨˨xḭt˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

khịt

  1. Thở mạnh ra thành tiếng để khỏi tắc mũi.

Tham khảo sửa