Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ɪn.ˈtɛnts/
  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

intense /ɪn.ˈtɛnts/

 1. Mạnh, cường độ lớn.
  intense heart — nóng gắt
  intense light — ánh sáng chói
  intense pain — đau nhức nhối
 2. Mãnh liệt, dữ dội.
 3. Nồng nhiệt, sôi nổi (tình cảm, hành động... ).
 4. Đầy nhiệt huyết; dễ xúc cảm mạnh mẽ (người).

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ɛ̃.tɑ̃s/

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực intense
/ɛ̃.tɑ̃s/
intenses
/ɛ̃.tɑ̃s/
Giống cái intense
/ɛ̃.tɑ̃s/
intenses
/ɛ̃.tɑ̃s/

intense /ɛ̃.tɑ̃s/

 1. Mãnh liệt, dữ dội.
  Froid intense — rét dữ dội
  Bombardement intense — cuộc oanh tạc dữ dội

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa