Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nə̤wŋ˨˩ ɲiə̰ʔt˨˩nəwŋ˧˧ ɲiə̰k˨˨nəwŋ˨˩ ɲiək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nəwŋ˧˧ ɲiət˨˨nəwŋ˧˧ ɲiə̰t˨˨

Xem thêm sửa

  1. Mối tình nồng nhiệt.

Dịch sửa

Tham khảo sửa