Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈɪnt.stə.ˌɡeɪt]

Ngoại động từSửa đổi

instigate ngoại động từ /ˈɪnt.stə.ˌɡeɪt/

  1. Xúi giục, xúi bẩy; là thủ mưu của.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi