Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˌɪn.də.ˈpɛn.dənt/
  Hoa Kỳ

Tính từ

sửa

independent /ˌɪn.də.ˈpɛn.dənt/

 1. Độc lập.
  an independent state — một quốc gia độc lập
  independent research — sự nghiên cứu độc lập
  independent clause — (ngôn ngữ học) mệnh đề đọc lập
 2. Không lệ thuộc, không phụ thuộc, không tuỳ thuộc.
  to be independent of something — không phụ thuộc vào cái gì
 3. Đủ sung túc, không cần phải làm ăn để kiếm sống.
  an independent income — tiền thu nhập đủ sung túc
 4. Tự nó đã giá trị, tự nó đã hiệu nghiệm.
  independent proofs — những bằng chứng tự chúng đã có giá trị

Danh từ

sửa

independent /ˌɪn.də.ˈpɛn.dənt/

 1. Người không phụ thuộc; vật không phụ thuộc.
 2. (Chính trị) Người không đảng phái, người độc lập.

Tham khảo

sửa