Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hiə̰ʔw˨˩ ŋiə̰ʔm˨˩hiə̰w˨˨ ŋiə̰m˨˨hiəw˨˩˨ ŋiəm˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hiəw˨˨ ŋiəm˨˨hiə̰w˨˨ ŋiə̰m˨˨

Tính từ

sửa

hiệu nghiệm

  1. hiệu quả, có hiệu lực thấy .
    Phương pháp hiệu nghiệm.
    Liều thuốc hiệu nghiệm.

Tham khảo

sửa