Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lḛʔ˨˩ tʰuək˨˩lḛ˨˨ tʰuək˨˨le˨˩˨ tʰuək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
le˨˨ tʰuək˨˨lḛ˨˨ tʰuək˨˨

Danh từ

sửa

lệ thuộc

  1. Phải theo người khác.
Bị lệ thuộc vào người tình.
  1. Phụ vào cái khác.
    Lệ thuộc vào tài liệu nước ngoài.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa