Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˌɪn.ˈsɜː.tə.ˌtuːd/

Danh từSửa đổi

incertitude /ˌɪn.ˈsɜː.tə.ˌtuːd/

 1. Sự không chắc chắn, sự không tin chắc; sự lưỡng lự, sự không quả quyết.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ɛ̃.sɛʁ.ti.tyd/

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
incertitude
/ɛ̃.sɛʁ.ti.tyd/
incertitudes
/ɛ̃.sɛʁ.ti.tyd/

incertitude gc /ɛ̃.sɛʁ.ti.tyd/

 1. Sự không chắc chắn, sự không chắc, sự bấp bênh.
 2. Sự không nhất quyết, sự lưỡng lự.
  Être dans l’incertitude — lưỡng lự điều không chắc, điều khó dự kiến
  Les lendemains remplis d’incertitudes — những ngày mai đầy những điều khó dự kiến
 3. (Số nhiều) Điều lưỡng lự, tâm trạng lưỡng lự.
  Être dans les incertitudes — ở trong tâm trạng lưỡng lự

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi