Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lajŋ˧˧ lə̰ːʔj˨˩lan˧˥ lə̰ːj˨˨lan˧˧ ləːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lajŋ˧˥ ləːj˨˨lajŋ˧˥ lə̰ːj˨˨lajŋ˧˥˧ lə̰ːj˨˨

Tính từ sửa

lanh lợi

  1. Nhanh nhẹn, sắc sảo.
    cặp mắt lanh lợi
    thông minh lanh lợi

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa

  • Lanh lợi, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam