Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɨŋ˧˥ ɗaːp˧˥ɨ̰ŋ˩˧ ɗa̰ːp˩˧ɨŋ˧˥ ɗaːp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɨŋ˩˩ ɗaːp˩˩ɨ̰ŋ˩˧ ɗa̰ːp˩˧

Từ nguyên

sửa
Đáp: trả lời

Động từ

sửa

ứng đáp

  1. Trả lời.
    Trước những đòi hỏi của tình hình, nhiều nước phương.
    Tây đã có kế hoạch ứng đáp tỉ mỉ (Hoàng Tùng)

Tham khảo

sửa