Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɨŋ˧˥ ɗaːp˧˥ɨ̰ŋ˩˧ ɗa̰ːp˩˧ɨŋ˧˥ ɗaːp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɨŋ˩˩ ɗaːp˩˩ɨ̰ŋ˩˧ ɗa̰ːp˩˧

Từ nguyên sửa

Đáp: trả lời

Động từ sửa

ứng đáp

  1. Trả lời.
    Trước những đòi hỏi của tình hình, nhiều nước phương.
    Tây đã có kế hoạch ứng đáp tỉ mỉ (Hoàng Tùng)

Tham khảo sửa