Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hiən˧˥ faːp˧˥hiə̰ŋ˩˧ fa̰ːp˩˧hiəŋ˧˥ faːp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hiən˩˩ faːp˩˩hiə̰n˩˧ fa̰ːp˩˧

Danh từSửa đổi

hiến pháp

  1. Luật pháp cơ bản của nhà nước quy định nhiều vấn đề quan trọng như chế độ chính trị, quyềnnghĩa vụ công dân, hệ thống tổ chức nhà nước.
    Ban bố hiến pháp.
    Làm theo hiến pháp.

Tham khảoSửa đổi