Mở trình đơn chính

Mục lục

Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaːw˧˧ ziə̰ʔn˨˩jaːw˧˥ jiə̰ŋ˨˨jaːw˧˧ jiəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːw˧˥ ɟiən˨˨ɟaːw˧˥ ɟiə̰n˨˨ɟaːw˧˥˧ ɟiə̰n˨˨

Danh từSửa đổi

giao diện

  1. Mặt tiếp xúc của một đối tượng, sự vật với thế giới bên ngoài.
  2. (Máy tính) Nơi xảy ra sự trao đổi thông tin giữa các thành phần của hệ thống máy tinh.

DịchSửa đổi

mặt tiếp xúc
nơi xảy ra sự trao đổi thông tin

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Từ liên hệSửa đổi