Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣɛn˧˧ɣɛŋ˧˥ɣɛŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣɛn˧˥ɣɛn˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

ghen

  1. Tức tối, bực bộinghi cho chồng hoặc vợngoại tình.
    Bây giờ mới rõ tăm hơi, máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen (Truyện Kiều)
  2. Tức tối khi thấy người khác hơn mình.
    Nghĩ đời mà ngán cho đời, tài tình chi lắm cho trời đất ghen (Truyện Kiều)
    Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh (Truyện Kiều)

Tham khảo

sửa