Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣɛn˧˧ɣɛŋ˧˥ɣɛŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣɛn˧˥ɣɛn˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

ghen

  1. Tức tối, bực bộinghi cho chồng hoặc vợngoại tình.
    Bây giờ mới rõ tăm hơi, máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen (Truyện Kiều)
  2. Tức tối khi thấy người khác hơn mình.
    Nghĩ đời mà ngán cho đời, tài tình chi lắm cho trời đất ghen (Truyện Kiều)
    Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh (Truyện Kiều)

Tham khảo sửa