Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ 

Động từSửa đổi

fought

  1. Quá khứphân từ quá khứ của fight

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi