Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈfɔrθ/
  Hoa Kỳ

Phó từSửa đổi

forth /ˈfɔrθ/

 1. Về phía trước, ra phía trước, lộ ra.
  to go back and forth — đi đi lại lại, đi tới đi lui
  to put forth leaves — trổ lá (cây)
  to bring forth a problem — đưa ra một vấn đề
  to sail forth — (hàng hải) ra khơi

Thành ngữSửa đổi

Giới từSửa đổi

forth /ˈfɔrθ/

 1. (Từ cổ,nghĩa cổ) Từ phía trong (cái gì) ra, ra khỏi.

Tham khảoSửa đổi