Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈflɛk.sə.bəl/
  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

flexible /ˈflɛk.sə.bəl/

 1. Dẻo, mềm dẻo, dễ uốn.
 2. Dễ sai khiến, dễ thuyết phục, dễ uốn nắn.
 3. Linh động, linh hoạt.

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /flɛk.sibl/

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực flexible
/flɛk.sibl/
flexibles
/flɛk.sibl/
Giống cái flexible
/flɛk.sibl/
flexibles
/flɛk.sibl/

flexible /flɛk.sibl/

 1. Uốn được.
  Lame d’acier flexible — bản thép uốn được
 2. (Nghĩa bóng) Dễ uốn nắn, linh hoạt, uyển chuyển.
  Caractère flexible — tính khí dễ uốn nắn theo hoàn cảnh

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
flexible
/flɛk.sibl/
flexibles
/flɛk.sibl/

flexible /flɛk.sibl/

 1. (Kỹ thuật) Ống nối mềm.

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa