Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zoj˧˥ ʨaː˧˥jo̰j˩˧ tʂa̰ː˩˧joj˧˥ tʂaː˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟoj˩˩ tʂaː˩˩ɟo̰j˩˧ tʂa̰ː˩˧

Tính từ sửa

dối trá

  1. Giả dối, có ý lừa lọc.
    Làm ăn dối trá.
    Quen thói dối trá.

Đồng nghĩa sửa

Trái nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa

  • Dối trá, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam