Tiếng Hà Lan sửa

Danh từ sửa

familie gc (số nhiều families, giảm nhẹ [please provide])

 1. họ, bà con, họ hàng
 2. gia đình

Tiếng Na Uy sửa

Danh từ sửa

  Xác định Bất định
Số ít familie familien
Số nhiều familier familiene

familie

 1. Gia đình.
  familien Olsen
  å forsørge familien.
  å stifte familie — Lập gia đình.
 2. Bà con, họ hàng, thân quyến, thân bằng quyến thuộc.
  Hun har familie i USA.

Từ dẫn xuất sửa

Tham khảo sửa