Tiếng Hà LanSửa đổi

Danh từSửa đổi

familie gc (mạo từ de, số nhiều families, giảm nhẹ familietje)

 1. họ, bà con, họ hàng
 2. gia đình

Tiếng Na UySửa đổi

Danh từSửa đổi

Xác định Bất định
Số ít familie familien
Số nhiều familier familiene

familie

 1. Gia đình.
  familien Olsen
  å forsørge familien.
  å stifte familie — Lập gia đình.
 2. Bà con, họ hàng, thân quyến, thân bằng quyến thuộc.
  Hun har familie i USA.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi