Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ɪ.ˈstæ.blɪʃ.mənt]

Danh từSửa đổi

establishment /ɪ.ˈstæ.blɪʃ.mənt/

 1. Sự thành lập, sự thiết lập, sự kiến lập.
 2. Sự đặt (ai vào một địa vị).
 3. Sự chứng minh, sự xác minh (sự kiện... ).
 4. Sự đem vào, sự đưa vào (thói quen, sự tín ngưỡng... ).
 5. Sự chính thức hoá (nhà thờ).
 6. Tổ chức (quân đội, hải quân, hành chính... ); cơ sở (kinh doanh).
 7. Số người hầu; quân số, lực lượng.
  war establishment — lực lượng thời chiến
  peace establishment — lực lượng thời bình

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi