Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
və̰ːʔ˨˩ lɛʔɛ˧˥jə̰ː˨˨˧˩˨jəː˨˩˨˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vəː˨˨ lɛ̰˩˧və̰ː˨˨˧˩və̰ː˨˨ lɛ̰˨˨

Danh từSửa đổi

vợ lẽ

  1. Xem vợ thứ