Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈdɑɪz]

Từ đồng âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

dies số nhiều

  1. Xem die.

Động từSửa đổi

dies hiện tại, số ít, ngôi thứ ba

  1. Xem die.


Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi