Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực contraire
/kɔ̃t.ʁɛʁ/
contraires
/kɔ̃t.ʁɛʁ/
Giống cái contraire
/kɔ̃t.ʁɛʁ/
contraires
/kɔ̃t.ʁɛʁ/

contraire /kɔ̃t.ʁɛʁ/

 1. Trái, ngược, trái ngược, đối lập.
  Opinions contraires — ý kiến đối lập
  Vent contraire — gió ngược
  Courant contraire — dòng nước ngược
 2. hại.
  Le vin lui est contraire — rượu có hại đối với nó

Trái nghĩaSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
contraire
/kɔ̃t.ʁɛʁ/
contraires
/kɔ̃t.ʁɛʁ/

contraire /kɔ̃t.ʁɛʁ/

 1. Cái trái lại, cái ngược lại.
 2. Mặt đối lập.
  Lutte des contraires — đấu tranh giữa các mặt đối lập
 3. (Ngôn ngữ học) Từ trái nghĩa.
  au contraire — trái lại
  au contraire de — trái với
  bien au contraire; tout au contraire — hoàn toàn trái lại

Tham khảoSửa đổi