Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈkəɱf.tər.bəl/
  Hoa Kỳ

Tính từ

sửa

comfortable /ˈkəɱf.tər.bəl/

 1. Tiện lợi, đủ tiện nghi; ấm cúng.
  a comfortable room — căn phòng ấm cúng
 2. Dễ chịu, thoải mái, khoan khoái.
  to feel comfortable — cảm thấy dễ chịu
  make yourself comfortable — xin anh cứ tự nhiên thoải mái
 3. Đầy đủ, sung túc, phong lưu.
  a comfortable life — cuộc sống sung túc
  to be in comfortable circumstances — sống đầy đủ phong lưu
 4. Yên tâm, không băn khoăn, không lo lắng.
  I do not feel comfortable about it — tôi cảm thấy không yên tâm về điều đó
 5. Làm yên tâm, an ủi, khuyên giải.

Danh từ

sửa

comfortable /ˈkəɱf.tər.bəl/

 1. Chăn lông vịt, chăn bông.

Tham khảo

sửa