Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xwaːn˧˧ xwaːj˧˥kʰwaːŋ˧˥ kʰwa̰ːj˩˧kʰwaːŋ˧˧ kʰwaːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xwan˧˥ xwaːj˩˩xwan˧˥˧ xwa̰ːj˩˧

Tính từ

sửa

khoan khoái

  1. cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.
    Khoan khoái trong lòng.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa