Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán

sửa
U+5C6C, 屬
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C6C

[U+5C6B]
CJK Unified Ideographs
[U+5C6D]

Tra cứu

sửa

Chuyển tự

sửa

Tiếng Quan Thoại

sửa

Danh từ

sửa

  1. Hạng, loại, thể loại.

Động từ

sửa

  1. Thuộc vào (hạng nào đó), thuộc về (cái gì đó).

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

chúc, thuộc, chủ, chuộc

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨuk˧˥ tʰuək˨˩ ʨṵ˧˩˧ ʨuək˨˩ʨṵk˩˧ tʰuək˨˨ ʨu˧˩˨ ʨuək˨˨ʨuk˧˥ tʰuək˨˩˨ ʨu˨˩˦ ʨuək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨuk˩˩ tʰuək˨˨ ʨu˧˩ ʨuək˨˨ʨṵk˩˧ tʰuək˨˨ ʨṵʔ˧˩ ʨuək˨˨