Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ .

Đại từSửa đổi

我们

  1. Chúng tôi, chúng ta.