Tiếng Ả RậpSửa đổi

Danh từSửa đổi

căng tin

  1. Một nơi trốn tập trung để ăn.