Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓaːw˧˧ kəp˧˥ɓaːw˧˥ kə̰p˩˧ɓaːw˧˧ kəp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːw˧˥ kəp˩˩ɓaːw˧˥˧ kə̰p˩˧

Động từSửa đổi

bao cấp

  1. Cấp phát, phân phối, trả công mà không tính toán hoặc đòi hỏi hiệu quả kinh tế tương ứng.