Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tɨəŋ˧˧ ɨŋ˧˥tɨəŋ˧˥ ɨ̰ŋ˩˧tɨəŋ˧˧ ɨŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tɨəŋ˧˥ ɨŋ˩˩tɨəŋ˧˥˧ ɨ̰ŋ˩˧

Tính từ sửa

tương ứng

  1. Đáp lại đúng, có quan hệ phù hợp (với một vật, một bộ phận thuộc cùng toàn thể với mình).
    Cạnh huyền tương ứng với góc vuông.
    Dùng một từ tương ứng với ý cần biểu đạt.
  2. (Toán học). Nói hai cạnh nằm giữa hai góc bằng nhau từng đôi một trong hai hình đồng dạng.

Dịch sửa

Tham khảo sửa