Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓɨk˧˥ sa̰ːʔ˨˩ɓɨ̰k˩˧ sa̰ː˨˨ɓɨk˧˥ saː˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓɨk˩˩ saː˨˨ɓɨk˩˩ sa̰ː˨˨ɓɨ̰k˩˧ sa̰ː˨˨

Danh từ

sửa

bức xạ

  1. sự lan tỏa hoặc truyền dẫn năng lượng dưới dạng sóng hoặc hạt phân tử qua không gian hoặc thông qua môi trường dẫn.
    Bức xạ điện từ.
    Bức xạ nhiệt.
    Bức xạ Mặt Trời.