Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /a.ʁjɛʁ/

Phó từ

sửa

arrière /a.ʁjɛʁ/

 1. Avoir vent arrière — (hàng hải) xuôi gió.
  en arrière — về phía sau
  Aller en arrière — lùi lại
  Regarder en arrière — quay nhìn về phía sau; nhìn lại quá khứ
  Renverser la tête en arrière — ngả đầu ra phía sau+ tụt lại, chậm lại
  être en arrière pour ses études — tụt lại trong học tập
  en arrière de — ở phía sau
  Un hôpital situé en arrière de la ligne de feu — bệnh viện nằm ở phía sau hỏa tuyến+ tụt lại, chậm lại
  être en arrière de ses camarades — học tụt lại sau các bạn
  faire marche arrière — lùi lại, de lại (xe)

Trái nghĩa

sửa

Thán từ

sửa

arrière /a.ʁjɛʁ/

 1. Cút đi!, tránh xa ra!
  Arrière les médisants! — đồ nói xấu, cút đi!

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
arrière
/a.ʁjɛʁ/
arrières
/a.ʁjɛʁ/

arrière /a.ʁjɛʁ/

 1. Đuôi (tàu, xe).
  L’avant et l’arrière d’une voiture — đầu và đuôi của một chiếc xe
 2. (Thể dục thể thao) Hậu vệ.
 3. Hậu phương.
 4. (Số nhiều, quân sự) Vùng hậu cứ.

Tính từ

sửa

arrière /a.ʁjɛʁ/

 1. Sau.
  Les roues arrière — các bánh sau
  Les feux arrière d’une auto — đèn sau của xe ô tô
  La banquette arrière — băng ghế sau

Trái nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa