Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

acted

  1. Quá khứphân từ quá khứ của act

Chia động từSửa đổi