Wiktionary:Từ trong ngày/21 tháng 11

Writing star.svg

Từ trong ngày   21 tháng 11
đạo đức danh từ