Wiktionary:Từ trong ngày/11 tháng 12

Writing star.svg

Từ trong ngày   11 tháng 12
thiên đường danh từ
  1. Nơi linh hồn những người gọi là rửa sạch tội lỗi được hưởng sự cực lạc vĩnh viễn sau khi chết, theo một số tôn giáo; cũng dùng để chỉ thế giới tưởng tượng đầy hạnh phúc.